Arbeidsongeschiktheid

Hoe moet het met het huis, als je later misschien niet meer kunt werken? Voor veel mensen betekent dat een gedwongen verhuizing, omdat het huis te duur is bij een uitkering. En soms moet eerst het eigen vermogen worden opgemaakt. Daarom is het nuttig om een arbeidsongeschiktheids-verzekering af te sluiten bij de koop van een eigen huis. Dat kost bij veel hypotheken maar enkele tientallen euro's per maand extra. Een hele zekerheid.